Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA
Skip Navigation Links
Giới thiệu VPĐP NTM Expand Giới thiệu VPĐP NTM
Hệ thống tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình
Văn bản - Tài liệu hướng dẫnExpand Văn bản - Tài liệu hướng dẫn
Thông tin Chương trình
Triển khai thực hiệnExpand Triển khai thực hiện
Lịch - Thông báo - Giấy mời
Hình ảnh - Video
Hỏi, đáp tuyên truyền nông thôn mới
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trang chủ
Hộp thư Mail Công vụ
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Trang chủ
Giá giống cây trồng - vật nuôi
Địa phương
Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 19/7/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy định về chính sách khuyến nông
14:34 | 02/05/2013

 Tải văn bản


Các tin khác

Ngày 18/3/2013 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 680/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020.
Quyết định số 1665/QĐ-BVHTHDL
Chương trình công tác năm 2013 của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa
Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22/7/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020.
Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về mức hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 UBND tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 1306/SNN-PTNT ngày 03/8/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn Quy trình thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM
Ngày 15/3/2013 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc giao nhiện vụ, mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2013.
Các bài giảng trong lớp tập huấn cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ngày 12/11/2012
UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng NTM tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012-2015
12
VIDEO CLIP
Trang chủ
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Chung tay cải cách thủ tục hành chính
- Trang chủ
Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Nuôi trồng thủy sản
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thú y Khánh hòa
Trang chủ
Chi cục Lâm nghiệp
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,