Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Thông tin hoạt độngExpand Thông tin hoạt động
Lĩnh vực chuyên ngànhExpand Lĩnh vực chuyên ngành
Chỉ đạo điều hànhExpand Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch - Kế hoạchExpand Quy hoạch - Kế hoạch
Đầu tư - Xây dựng Expand Đầu tư - Xây dựng
Xây dựng Nông Thôn MớiExpand Xây dựng Nông Thôn Mới
Hệ thống Văn bảnExpand Hệ thống Văn bản
Thủ tục hành chínhExpand Thủ tục hành chính
Đảng - Đoàn thểExpand Đảng - Đoàn thể
Thông tin cần biếtExpand Thông tin cần biết
Thông báoExpand Thông báo
Thông tin nội bộExpand Thông tin nội bộ
Hướng dẫn sử dụng WebsiteExpand Hướng dẫn sử dụng Website
Hỏi - Đáp
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trang chủ
Hộp thư Mail Công vụ
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Trang chủ
Giá giống cây trồng - vật nuôi
HỆ THỐNG VĂN BẢN - VĂN BẢN QPPL CỦA BỘ NN&PTNT
 
Thông tư 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐ về Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và VSMT NT giai đoạn 2012-2015
10:27 | 30/01/2013
Ngày 16 tháng 01năm 2013 Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 04/2013/TT-BNNPTNT về Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015

Theo đó: 

Tại Điều 6. Lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước Thông tư nêu rõ:

Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho Chương trình NS&VSMTNT thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn hiện hành và quy định cụ thể tại Thông tư này.

1. Lập dự toán kinh phí thực hiện Chương trình:

Căn cứ nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư này, các Bộ, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình có trách nhiệm xây dựng dự toán thực hiện Chương trình cho cả giai đoạn 2012-2015, trong đó phân chia ra từng năm, xác định rõ cơ cấu nguồn vốn (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, nguồn vốn huy động, nguồn vốn của dân và tư nhân) chi tiết theo tính chất vốn (chi xây dựng cơ bản - chi thường xuyên; nguồn vốn trong nước - ngoài nước) và gửi cơ quan chủ quản, cơ quan chủ quản tổng hợp dự toán gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Hàng năm căn cứ tổng mức kinh phí Chương trình NS&VSMTNT được cấp có thẩm quyền thông báo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến phân bổ kinh phí Chương trình NS&VSMTNT (chi tiết theo dự án; nguồn vốn trong nước, nguồn vốn ngoài nước; kinh phí sự nghiệp kinh tế và vốn đầu tư) cho các Bộ, cơ quan Trung ương và nguồn vốn hỗ trợ cho các địa phương phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt; gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Chấp hành dự toán:

Căn cứ kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, các Bộ, địa phương phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc theo Loại 280, khoản 283 - mã số 0077 - Các dự án của Chương trình.

Các cơ quan quản lý dự án của Chương trình có trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt nội dung của từng dự án, nhiệm vụ để đảm bảo đạt mục tiêu của Chương trình;

3. Các cơ quan, đơn vị được giao kinh phí thực hiện Chương trình tổ chức thực hiện dự án, quản lý, sử dụng kinh phí, thanh quyết toán và chấp hành chế độ báo cáo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

 

* Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2013 và thay thế Thông tư liên tịch số 80/2007-TTLT/BTC-BNN ngày 11/7/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sách và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010; Thông tư liên tịch số 48/2008/TTLT-BTC-BNN ngày 12/6/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư liên tịch số 80/2007/TTLT/BTC-BNN.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 * Xem nội dung Thông tư 04/2013/TT-BNNPTNT tại đây

.

 


CÁC TIN KHÁC

Danh mục sửa đổi, bổ sung thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến
Hướng dẫn về bộ phận tham mưu; tiêu chuẩn, trang phục, thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật
Hướng dẫn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015
Thông tư về quản lý giống thủy sản.
Thông tư quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất
Qui định chi tiết thi hành về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển
Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
1234
VIDEO CLIP
Trang chủ
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Chung tay cải cách thủ tục hành chính
- Trang chủ
Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Nuôi trồng thủy sản
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thú y Khánh hòa
Trang chủ
Chi cục Lâm nghiệp
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,